Hlavní obsah

Spiel

Vyskytuje se v

Feuer: mit dem Feuer spielenhrát/zahrávat si s ohněm lehkomyslně riskovat

Gedanke: mit dem Gedanken spielenpohrávat si s myšlenkou

Geige: die erste Geige spielenhrát první housle

Komödie: Komödie spielenhrát komedii/divadýlko předstírat

Leberwurst: die gekränkte/beleidigte Leberwurst spielenhrát si na uraženého, tvářit se uraženě

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Spiel: Das Spiel hat sich gewendet.Karta se obrátila.

Vabanque: Vabanque spielenhrát vabank

verrückt: verrückt spielenzbláznit se nechovat se normálně

Versteck: Versteck spielenhrát si na schovávanou o dětech

Zeit: auf Zeit spielenhrát o čas

gegen: das Spiel Sparta gegen Slaviautkání Sparta proti Slávii

können: Gitarre spielen könnenumět hrát na kytaru

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

Gitarre: Gitarre spielenhrát na kytaru

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

machen: ein Spiel machen(za)hrát (si)

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

Reserve: bei der Reserve sein/spielenbýt v záloze, hrát záložníka

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

ungefährdet: ungefährdet spielenbezpečně si hrát

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře

vorspielen: Spiel uns doch nichts vor!Nehraj to na nás!

hra: Olympische Spieleolympijské hry

kostka: Würfel spielenhrát kostky

kulička: Murmeln spielencvrnkat kuličky

aut: einen Ball ins Aus spielenzahrát míč do autu

blbnout: Unser Fernseher spielt verrückt.Blbne nám televize.

cvrnkat: mit Murmeln spielencvrnkat kuličky

čtyři: vierhändig spielenhud. hrát na čtyři ruce

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

do: zum Tanz spielenhrát do tance

dorost: im Nachwuchs spielenhrát za dorost

dovedně: gewandt gespieltsport. dovedně zahraný

dur: eine Komposition in D-Dur spielenhrát skladbu v D dur

fér: ein faires Spiel spielenhrát fér hru

freewarový: die Freeware-Spielefreewarové hry

hazardovat: seine Gesundheit aufs Spiel setzenhazardovat se zdravím

housle: Geige spielenhrát na housle

hrát: Karten/Schach spielenhrát karty/šachy

hrát si: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

hravě: etw. spielend schaffenhravě stihnout co

klávesa: Keyboard spielenhrát na klávesy

kulečník: Billard spielenhrát kulečník

kuželka: Kegel spielenhrát kuželky

kytara: Gitarre spielenhrát na kytaru

mašinka: mit einem Kinderzug spielenhrát si s mašinkou

míč: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

mistrovsky: meisterhaft spielenmistrovsky zahrát

na: auf Wunsch spielenzahrát na přání

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

bleiben: aus dem Spiel bleibenzůstat mimo hru

odehrát: das Musikstück fehlerlos spielenodehrát skladbu bez chyby

odehrávat se: Die Filmhandlung spielt sich in England ab.Děj filmu se odehrává v Anglii.

osmina: Achtel spielenslang. hrát osminy

ošidný: ein trügerisches Spiel mit j-m spielenhrát ošidnou hru s kým

panáček: mit Puppen spielenhrát si s panáčky

piano: piano spielenhrát piano

podvodný: ein betrügerisches Spielpodvodná hra

pohrát si: mit Kindern spielenpohrát si s dětmi

pohrávat si: mit der Gesundheit spielenpohrávat si se zdravím

pop: Pop spielenhrát pop

poznačený: mit gezinkten Karten spielenhrát s poznačenými kartami

pravačka: nur mit dem rechten Fuß spielenkopat pouze pravačkou

prostředník: für j-n den Vermittler spielendělat prostředníka komu

přízvuk: den Ton mit größerer Betonung spielenhud. zahrát tón s větším přízvukem

půle: in der eigenen Spielhälfte spielenhrát na vlastní půli hřiště

rozehraný: ein gut angefangenes Spieldobře rozehraný zápas

rozehrávat: Wer spielt an?Kdo rozehrává?

schovávaná: Verstecken spielenhrát (si) na schovávanou

síť: das Spiel am Netzhra na síti

skončit: Das Spiel ging unentschieden aus.Zápas skončil nerozhodně.

šach: Schach spielenhrát šach

tenis: Tennis spielen gehenchodit na tenis

válet: Er spielt spitzenmäßig Bass.Válí na basu.

varhany: die/auf der Orgel spielenhrát na varhany

víc: Spiel für zwei und mehr Spielerhra pro dva a více hráčů

z, ze: vom Blatt/nach Noten spielenhrát z not

začátek: am Anfang/zu Beginn des Spielesna začátku hry

zvrtnout se: Der Spiel artete in einen Kampf aus.Hra se zvrtla v boj.

divadlo: Theater spielenpřen. hrát divadlo

falešný: mit j-m ein falsches Spiel spielenhrát falešnou hru s kým

figura: nur eine Figur im Spiel seinbýt jen figurou ve hře

klec: Das Spiel ist aus.Spadla klec.

kočka: Katz und Maus mit j-m spielenhrát si s kým jako kočka s myší

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

otevřený: ein offenes Spiel spielenhrát otevřenou hru