Hlavní obsah

Spiel

Vyskytuje se v

bleiben: aus dem Spiel bleibenzůstat mimo hru

Feuer: mit dem Feuer spielenhrát/zahrávat si s ohněm lehkomyslně riskovat

Gedanke: mit dem Gedanken spielenpohrávat si s myšlenkou

Geige: die erste Geige spielenhrát první housle

Komödie: Komödie spielenhrát komedii/divadýlko předstírat

Leberwurst: die gekränkte/beleidigte Leberwurst spielenhrát si na uraženého, tvářit se uraženě

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Vabanque: Vabanque spielenhrát vabank

verrückt: verrückt spielenzbláznit se nechovat se normálně

Versteck: Versteck spielenhrát si na schovávanou o dětech

Zeit: auf Zeit spielenhrát o čas

gegen: das Spiel Sparta gegen Slaviautkání Sparta proti Slávii

können: Gitarre spielen könnenumět hrát na kytaru

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

Geige: Eva spielt Geige.Eva hraje na housle.

Gitarre: Gitarre spielenhrát na kytaru

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

machen: ein Spiel machen(za)hrát (si)

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

Reserve: bei der Reserve sein/spielenbýt v záloze, hrát záložníka

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

spielen: von klein auf Klavier spielenhrát odmala na klavír

spielen: Spielt er in diesem Film?Hraje v tomto filmu?

spielen: přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?

spielen: den Boss der Firma spielenhrát si na šéfa firmy

spielen: mit dem Leben spielenzahrávat si se životem

ungefährdet: ungefährdet spielenbezpečně si hrát

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře

vorspielen: Spiel uns doch nichts vor!Nehraj to na nás!

hra: olympijské hryOlympische Spiele

kostka: hrát kostkyWürfel spielen

kulička: cvrnkat kuličkyMurmeln spielen

aut: zahrát míč do autueinen Ball ins Aus spielen

blbnout: Blbne nám televize.Unser Fernseher spielt verrückt.

cvrnkat: cvrnkat kuličkymit Murmeln spielen

čtyři: hud. hrát na čtyři rucevierhändig spielen

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

do: hrát do tancezum Tanz spielen

dorost: hrát za dorostim Nachwuchs spielen

dovedně: sport. dovedně zahranýgewandt gespielt

dur: hrát skladbu v D dureine Komposition in D-Dur spielen

fér: hrát fér hruein faires Spiel spielen

freewarový: freewarové hrydie Freeware-Spiele

hazardovat: hazardovat se zdravímseine Gesundheit aufs Spiel setzen

housle: hrát na housleGeige spielen

hrát: hrát karty/šachyKarten/Schach spielen

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

hrát: hrát o všechnoum alles spielen

hrát: hrát na schovávanouVerstecken spielen

hrát: hrát na slepou bábuBlindekuh spielen

hrát: hrát tenisTennis spielen

hrát: hrát na housleGeige spielen

hrát: hrát na přáníauf Wunsch spielen

hrát: hrát hlavní rolidie Hauptrolle spielen

hrát si: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

hravě: hravě stihnout coetw. spielend schaffen

klávesa: hrát na klávesyKeyboard spielen

kulečník: hrát kulečníkBillard spielen

kuželka: hrát kuželkyKegel spielen

kytara: hrát na kytaruGitarre spielen

mašinka: hrát si s mašinkoumit einem Kinderzug spielen

míč: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

mistrovsky: mistrovsky zahrátmeisterhaft spielen

na: zahrát na přáníauf Wunsch spielen

na: hrát na klavírKlavier spielen

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

odehrát: odehrát skladbu bez chybydas Musikstück fehlerlos spielen

odehrávat se: Děj filmu se odehrává v Anglii.Die Filmhandlung spielt sich in England ab.

osmina: slang. hrát osminyAchtel spielen

ošidný: hrát ošidnou hru s kýmein trügerisches Spiel mit j-m spielen

panáček: hrát si s panáčkymit Puppen spielen

piano: hrát pianopiano spielen

podvodný: podvodná hraein betrügerisches Spiel