Hlavní obsah

Beispiel

Das, podstatné jméno~s, ~e

  1. příklad typický ap.ein anschauliches Beispiel anführenuvést názorný příkladetw. an einem Beispiel erklärenvysvětlit co na příkladuetw. mit Beispielen belegendoložit co příklady
  2. příklad, vzor člověk, čin ap.

Vyskytuje se v

nehmen: sich ein Beispiel an j-m/etw. nehmenvzít si příklad z koho/čeho

wie: wie (zum Beispiel)jako (například)

geradezu: ein geradezu ideales Beispielpřímo ideální příklad

zum: zum Beispielnapříklad

beliebig: ein beliebiges Beispiel wählenzvolit libovolný příklad

erklären: Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.

nennen: verschiedene Beispiele nennenvyjmenovat různé příklady

stehen: Dieses Beispiel steht für viele.Tento příklad vyjadřuje mnohé.

na: zum Beispielna příklad

příklad: (wie) zum Beispiel(jako) na příklad

dobrý: ein gutes Beispieldobrý příklad

klasický: ein klassisches Beispiel etw. Genklasický příklad čeho

například: Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...Tvrdil například, že ...

odstrašující: abschreckendes Beispielodstrašující příklad

typický: ein typisches Beispiel etw. Gen, für etw.typický příklad čeho

uvést: Beispiele anführenuvést příklady

Beispiel: (wie) zum Beispiel(jako) například