Hlavní obsah

Vorbild

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

Vyskytuje se v

brát si: j-n zum Vorbild nehmenbrát si koho/co za vzor

imitace: die Nachahmung eines fremden Vorbildsimitace cizího vzoru

vzor: sich j-n/etw. zum Vorbild nehmenbrát (si) koho/co za vzor