Hlavní obsah

vězet

Nedokonavé sloveso

  1. (trčet, váznout) stecken, festsitzenZůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.Auto vězí ve sněhu.Das Auto sitzt im Schnee fest.
  2. expr.(zdržovat se) steckenKde pořád vězíš?Wo steckst du immer?
  3. (skrývat se) steckenCo za tím vězí?Was steckt dahinter?V čem to vězí?Woran liegt es?

Vyskytuje se v

po: vězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee stecken

za: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

zase: Kde zase vězí?Wo steckt (d)er wieder?

hierin: V tom vězí problém.Hierin liegt das Problem.

stecken: Kde zase vězíš?Wo steckst du wieder?

vězet: Zůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.