Hlavní obsah

verhören

Vyskytuje se v

protokollieren: ein Verhör protokollierenprotokolovat výslech

výslech: j-n einem Verhör unterziehenpodrobit koho výslechu

přeslechnout se: Du musst dich wohl verhört haben.Musela ses přeslechnout.

referent: alle Referenten verhörenvyslechnout všechny referenty

verhören: den Verdächtigen verhörenvyslechnout podezřelého