Hlavní obsah

durchhören

Sloveso

  1. etw. Akk durch etw. slyšet co přes co hudbu přes zeď ap.
  2. durch etw. rozeznat, poznat v čem v hlase rozhořčení ap.