Hlavní obsah

Verhör

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

verhören: sich verhörenpřeslechnout se, špatně slyšet

protokollieren: ein Verhör protokollierenprotokolovat výslech

výslech: j-n einem Verhör unterziehenpodrobit koho výslechu

přeslechnout se: Du musst dich wohl verhört haben.Musela ses přeslechnout.

referent: alle Referenten verhörenvyslechnout všechny referenty