Hlavní obsah

tady

Příslovce

  1. (na tomto místě) hier, daLíbí se ti tady?Gefällt es dir hier?
  2. tady - tam (tu - jinde) hier - dort, hier - da
  3. hovor.(při upřesnění, zesílení ap.) hierTady to podepiš.Unterschreibe das hier.
  4. (vyjadřuje začátek něčeho) daJaro už je tady.Der Frühling ist schon da.

Vyskytuje se v

báseň: Nevypravuj mi tady básně!Erzähl mir hier keine Märchen!

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

chybět: Tady něco chybí.Es fehlt hier etwas.

konečně: No konečně jsi tady!Na endlich bist du da!

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

motat se: Nemotej se mi tady.Geh mir aus dem Weg.

pohledávat: Nemáš tady co pohledávat!Du hast hier nichts zu suchen!

prdnout: Který prase si tady prdlo!Welches Schwein hat hier gefurzt!

překážet: Nepřekážej tady!Steh nicht im Weg rum!

smět: Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

smrad: Tady je strašný smrad!Hier stinkt's ja schrecklich!

strpět: Nestrpím ho tady.Ich kann ihn hier nicht leiden.

většinou: Většinou tady neprší.Es regnet hier meistens nicht.

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

pes: Tady chcípl pes.Hier ist tote Hose.

říkat: hovor. Neříká ti to tady pane.Das kannst du nicht dein eigen nennen.

hier: hier um die Ecketady za rohem

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

da: Da ist er!Tady je!

da: Da hat er nicht recht.Tady v tom nemá pravdu.

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

einrosten: přen. Hier rostest du nur ein.Tady jenom zrezavíš.

es: Hier wohnt es sich gut.Tady se dobře bydlí.

gefallen: Wie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?

hier sein: Gestern war er noch hier.Včera tady ještě byl.

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

so: Es ist hier so schön!Je tady tak krásně!

Spaß: hovor. Da hört der Spaß auf!Tady končí všechna legrace!

spielen: přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?

stimmen: Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

werden: Er wird wohl nicht da sein.Asi tady nebude.

wiederholen: Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.Nechci tady opakovat její slova.

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

Zweck: hovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!O to tady (právě) jde!

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.

sprechen: Ich bin für niemanden zu sprechen.Pro nikoho tady nejsem.