Hlavní obsah

hier sein

Slovesoi.

  • být tu/tadyGestern war er noch hier.Včera tady ještě byl.

Vyskytuje se v

Kunde: Náš zákazník, náš pán.Hier ist der Kunde König.

teuer: Tady je každá rada drahá/dobrá.Da/Hier ist guter Rat teuer.

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

pes: Tady chcípl pes.Hier ist tote Hose.

hier: být/pocházet odtudvon hier sein