Hlavní obsah

vorgehen

Předpony

abgehen angehen aufgehen ausgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen eingehen einhergehen entgehen fortgehen gehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen

Vyskytuje se v

zielsicher: postupovat cílevědomězielsicher vorgehen

legitimieren: legitimovat postup/reformuein Vorgehen/eine Reform legitimieren

nachempfinden: Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

zielstrebig: jednat/počínat si cílevědomězielstrebig handeln/vorgehen

konstruktivně: postupovat konstruktivněkonstruktiv vorgehen

originální: originální postupyoriginelle Vorgehen

pragmaticky: postupovat pragmatickypragmatisch vorgehen

soustavně: systematicky pracovat/postupovatsystematisch arbeiten/vorgehen

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.