Hlavní obsah

leda

Příslovce

  • nur, höchstensTo je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

Vyskytuje se v

leda: Es sei denn, (dass)...Leda že by...

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.