Hlavní obsah

ausgenommen

Vyskytuje se v

ausnehmen: sich ausnehmenvyjímat se, vypadat nepěkně ap.

bestätigen: Ausnahmen bestätigen die Regel.Výjimka potvrzuje pravidlo.

Ausnahme: Ausnahmen bestätigen die Regel.Výjimka potvrzuje pravidlo.