Hlavní obsah

Zeug

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. hovor., obv. hanl.haraburdí, krámy, věciHier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!
  2. hovor., obv. hanl.blbost, pitomost, nesmysldummes Zeug redenmluvit blbosti

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. j-m etw. Akk am Zeug(e) flicken hovor.přišít komu co vinu na neúspěchu ap.
  2. in j-m steckt das Zeug zu etw., j. hat das Zeug zu etw. hovor.kdo buňky na co

Vyskytuje se v

auftreten: vystupovat před soudem jako svědekvor dem Gericht als Zeuge auftreten

anführen: uvést koho jako svědkaj-n als Zeugen anführen

aufrufen: předvolat svědkaeinen Zeugen aufrufen

Aussage: podle výpovědi svědkanach Aussage des Zeugen

berufen: dovolávat se koho jako svědkasich auf j-n als Zeugen berufen

dumm: říkat hlouposti/kravinyhovor. dummes Zeug reden

gegenüberstellen: Obžalovaná byla konfrontována se svědkem.Die Angeklagte wurde dem Zeugen gegenübergestellt.

Sattel: postrojSattel und Zeug/Zaum

schwatzen: žvanit hloupostidummes Zeug schwatzen

ungereimt: vyprávět nesmyslyungereimtes Zeug erzählen

vereidigen: zavázat svědky přísahouZeugen vereidigen

wirklich: skutečné výpovědi svědků neštěstíwirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücks

humus: Fuj, co to je za humus?Pfui, was für ein Zeug ist das?

obeslat: obeslat svědkaj-n als Zeuge vorladen

předvolat: Byl předvolán jako svědek.Er wurde als Zeuge vorgeladen.

říkat: říkat hloupostidummes Zeug reden

svědčit: svědčit u souduvor Gericht zeugen

svědek: předvolat svědkaeinen Zeugen vorladen

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

plácat: plácat páté přes deváté(w)irres Zeug reden

Zeug: přišít komu co vinu na neúspěchu ap.j-m etw. Akk am Zeug(e) flicken