Hlavní obsah

Zeug

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. hovor., obv. hanl.haraburdí, krámy, věciHier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!
  2. hovor., obv. hanl.blbost, pitomost, nesmysldummes Zeug redenmluvit blbosti

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. j-m etw. Akk am Zeug(e) flicken hovor.přišít komu co vinu na neúspěchu ap.
  2. in j-m steckt das Zeug zu etw., j. hat das Zeug zu etw. hovor.kdo buňky na co

Vyskytuje se v

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

anführen: j-n als Zeugen anführenuvést koho jako svědka

aufrufen: einen Zeugen aufrufenpředvolat svědka

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

berufen: sich auf j-n als Zeugen berufendovolávat se koho jako svědka

dumm: hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny

gegenüberstellen: Die Angeklagte wurde dem Zeugen gegenübergestellt.Obžalovaná byla konfrontována se svědkem.

Sattel: Sattel und Zeug/Zaumpostroj

schwatzen: dummes Zeug schwatzenžvanit hlouposti

ungereimt: ungereimtes Zeug erzählenvyprávět nesmysly

vereidigen: Zeugen vereidigenzavázat svědky přísahou

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

humus: Fuj, co to je za humus?Pfui, was für ein Zeug ist das?

obeslat: obeslat svědkaj-n als Zeuge vorladen

předvolat: Byl předvolán jako svědek.Er wurde als Zeuge vorgeladen.

říkat: říkat hloupostidummes Zeug reden

svědčit: svědčit u souduvor Gericht zeugen

svědek: předvolat svědkaeinen Zeugen vorladen

svědek: vypovídat jako svědekals Zeuge aussagen

svědek: mluvit s kým beze svědkůohne Zeugen mit j-m sprechen

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

plácat: plácat páté přes deváté(w)irres Zeug reden