Hlavní obsah

aufrufen

Vyskytuje se v

Demonstration: zu einer Demonstration aufrufenvyzývat k demonstraci

abeceda: j-n alphabetisch aufrufenvyvolávat koho podle abecedy

spuštění: das Aufrufen der Appvýp. spuštění aplikace

aufrufen: einen Schüler im Unterricht aufrufenvyvolat žáka ve vyučování