Hlavní obsah

vyvolat

Vyskytuje se v

reakce: vyvolat alergickou reakcieine allergische Reaktion auslösen

planý: vyvolat planý poplachblinden Alarm auslösen

tabule: vyvolat k tabulian die Tafel rufen