Hlavní obsah

reakce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (odezva, odpověď) die Reaktionvyvolat alergickou reakcieine allergische Reaktion auslösen
  2. (chemická ap.) die Reaktionfyz. jaderná/štěpná/řetězová reakcedie Kernreaktion/Spaltreaktion/Kettenreaktion
  3. (protikladný stav) die Reaktion, die Gegenwirkung

Vyskytuje se v

imunitní: imunitní reakcedie Abwehrreaktion

řetězový: řetězová reakcedie Kettenreaktion

vratný: chem. vratná reakcedie Umkehrreaktion/Rückreaktion

bezmyšlenkovitý: bezmyšlenkovitá reakcegedankenlose Reaktion

instinktivní: instinktivní reakceeine instinktive Reaktion

podvědomý: podvědomá reakceeine unterbewusste Reaktion

zmatečný: vyvolávat zmatečné reakcewirre Reaktionen hervorrufen

Demonstration: předvedení chemické reakcedie Demonstration einer chemischen Reaktion

Reaktion: alergická reakceeine allergische Reaktion

reakce: vyvolat alergickou reakcieine allergische Reaktion auslösen