Hlavní obsah

Reaktion

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

Demonstration: předvedení chemické reakcedie Demonstration einer chemischen Reaktion

reakce: vyvolat alergickou reakcieine allergische Reaktion auslösen

bezmyšlenkovitý: bezmyšlenkovitá reakcegedankenlose Reaktion

instinktivní: instinktivní reakceeine instinktive Reaktion

odezva: odezva na článekdie Reaktion auf den Artikel

podvědomý: podvědomá reakceeine unterbewusste Reaktion

zmatečný: vyvolávat zmatečné reakcewirre Reaktionen hervorrufen

Reaktion: alergická reakceeine allergische Reaktion