Hlavní obsah

zavolat

Vyskytuje se v

ambulance: zavolat ambulancieine Ambulanz rufen

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

číšník: zavolat číšníkaden Ober rufen

jak: Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

opravář: zavolat opravářeeinen Reparateur rufen

potřeba: V případě potřeby zavolejte.Im Bedarfsfall rufen Sie an.

strážník: zavolat strážníkaeinen Polizisten rufen

záchranář: zavolat záchranáředen Rettungsdienst rufen

zatím: Zatím nezavolal.Bis jetzt hat er nicht angerufen.

zavolat si: Musím si zavolat.Ich muss kurz telefonieren.

informace: zavolat na informacedie Auskunft anrufen

anrufen: einen Bekannten anrufenzavolat známému

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

Gelegenheit: Er hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen.Neměl možnost mi zavolat.

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.