Hlavní obsah

potřeba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pociťovaný nedostatek) das Bedürfnis, der Bedarfmít potřebu čehoBedarf an etw. Dat habenV případě potřeby zavolejte.Im Bedarfsfall rufen Sie an.
  2. euf.(tělesná) die Notdurft, das Bedürfnis
  3. (nutnost, požadavek) das Bedürfnis, der Bedarf, das Erfordernisindividuální potřebyindividuelle Bedürfnissedenní potřeba vitamínu Cder Tagesbedarf an Vitamin C
  4. potřeby (náčiní ap.) der Bedarf, die Sachen, der Artikelsportovní/školní potřebydie Sportsachen/Schulsachenkancelářské/psací potřebyder Bürobedarf/Schreibbedarf

Vyskytuje se v

domácnost: die Haushaltswarenpotřeby pro domácnost

případ: im Bedarfsfall/Notfall, erforderlichenfallsv případě potřeby/nutnosti

psací: der Schreibbedarfpsací potřeby

obchod: das Haushaltswarengeschäft/Lebensmittelgeschäftobchod s domácími potřebami/s potravinami

potřeba: Es ist notwendig/nötig ...Je potřeba...

vlastní: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

vyhovovat: Dieses Hotel genügt unseren Bedürfnissen nicht.Tento hotel nevyhovuje našim potřebám.

ideell: j-s ideelle Bedürfnisse befriedigenuspokojovat čí pomyslné potřeby

nötig: falls nötigv případě potřeby

Bedarf: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

befriedigen: sein Bedürfnis befriedigenuspokojit svou potřebu

Gebrauch: für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užívání

Gegenstand: die Gegenstände des täglichen Bedarfspředměty denní potřeby

individuell: Leute befriedigen ihre individuellen Bedürfnisse.Lidé uspokojují své individuální potřeby.