Hlavní obsah

informace

Vyskytuje se v

přenos: die Informationsübertragung/Vermittlung von Informationenvýp. přenos informací

dodat: erforderliche Informationen gewährendodat potřebné informace

dostupný: zugängliche Informationendostupné informace

důvěrný: j-m eine vertrauliche Information mitteilensdělit komu důvěrnou informaci

genetický: die genetische Information, die Geninformationgenetická informace

hledat: Informationen im Internet suchenhledat informace na internetu

lživý: lügenhafte/erlogene Informationenlživé informace

odjezd: die Zugauskunftinformace o odjezdech vlaků

ochotně: bereitwillig Auskunft gebenochotně poskytnout informaci

přemíra: ein Übermaß an Aufgaben/Informationenpřemíra úkolů/informací

přístupný: zugängliche Informationenpřístupné informace

únik: das Informationsleck, das Durchsickern von Informationenúnik informací

utajený: verheimlichte Informationenutajené informace

zahltit: die Schüler mit Informationen überlastenzahltit žáky informacemi

zájemce: die Information für Interessenteninformace pro zájemce

záruka: Informationen ohne Gewährinformace bez záruky

zasvěcenec: Die Informationen sind nur den Eingeweihten zugänglich.Informace jsou přístupné jen zasvěcencům.

zavádějící: irreführende Informationenzavádějící informace

pramen: an der Quelle sitzenbýt přímo u pramene (informací)

Information: vertrauliche Informationen habenmít důvěrné informace

ungenau: j-m eine ungenaue Auskunft gebendát komu nepřesnou informaci

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

bitten: j-n um eine Auskunft bittenprosit koho o informaci

Erkundigung: Erkundigungen einholenzískávat informace

informace: die Bankauskunftekon. bankovní informace