Hlavní obsah

údaj

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Angabečíselné/věcné údajedie Zahlenangaben/Sachangabenúdaj o rozměrudie Maßangabe

Vyskytuje se v

statistický: statistické údajedie Statistikdaten

bližší: uvést bližší údajenähere Angaben anführen

chybný: chybné údajefehlerhafte Angaben

nanic: Tyto údaje jsou nanic.Diese Angaben taugen nichts.

nepovinný: nepovinný údaj v dotazníkufakultative Angabe im Fragebogen

neshoda: neshody v údajíchUnstimmigkeiten in den Angaben

neúplný: neúplné vědomosti/údajelückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angaben

níže: níže uvedený údajunten genannte Angabe

osobní: osobní údajepersönliche Daten

pochybnost: pochybnost údajů/zprávdie Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichten

rozlišit: rozlišit údaje diagramu barvoudie Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheiden

Gewähr: Všechny údaje jsou bez záruky.Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

údaj: údaj o rozměrudie Maßangabe