Hlavní obsah

data

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  1. (údaje) die Daten, die Angabenosobní datadie Personaldaten/Personalangaben/Personalien
  2. (zpracovávaná na počítači) die Datenobnova datdie Datenwiederherstellungsoubor datdie Datei

Vyskytuje se v

datum: datum splatnostidas Fälligkeitsdatum

integrita: výp. integrita datdie Datenintegrität

kopírování: výp. kopírování datdas Kopieren von Daten

nosič: výp. nosič datder Datenträger

podání: datum podánídas Einreichungsdatum

podkladový: podkladová datadie Grundlagendaten

přenos: výp. přenos datdie Datenübertragung

spotřeba: datum spotřebydas Verfallsdatum

vstupní: výp. vstupní datadie Eingabedaten

záloha: výp. záloha datdas Backup, die Sicherungskopie

narození: den/rok/datum/místo narozeníder Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsort

off-line: prohlížet si data off-linedie Daten offline anschauen

přehledně: data přehledně uspořádatDaten übersichtlich anordnen

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

uložit: výp. uložit datadie Daten (ab)speichern

úmrtí: místo/datum úmrtíder Todesort/das Todesdatum

výstup: výp. výstup datdie Datenausgabe, der (Daten)Output

zálohování: výp. zálohování datdie Datensicherung

austragen: vymazat dataDaten austragen

ablegen: uložit data do pamětidie Daten in einem Speicher ablegen

Platte: uložit data na diskDaten auf die Platte speichern

übertragen: zanést data do tabulkydie Daten in die Tabelle übertragen

data: osobní datadie Personaldaten/Personalangaben/Personalien