Hlavní obsah

pramen

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (řeky ap.) die Quelleléčivý/minerální pramendie Heilquelle/Mineralquelle
  2. (zdroj) die Quellevědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissenpramen poznání/vzdělánídie Erkenntnisquelle/Bildungsquelle
  3. (písemný materiál) die Quelleuvedení pramenedie Quellenangabe
  4. (vlasů, lana ap.) die Strähneprameny vlasůdie Haarsträhnen

Vyskytuje se v

bezpečný: etw. aus sicherer Quelle erfahrendovědět se co z bezpečného pramene

poznání: die Erkenntnisquellenprameny poznání

historický: eine historische Quellehistorický pramen

soudobý: zeitgenössische Quellensoudobé prameny

Quelle: historische Quellehistorický pramen

versiegen: Eine Quelle versiegt.Pramen vysychá.

pramen: die Erkenntnisquelle/Bildungsquellepramen poznání/vzdělání