Hlavní obsah

ochotně

Příslovce

  • bereit(willig), entgegenkommend(erweise), gerne, gefällig(erweise)ochotně poskytnout informacibereitwillig Auskunft geben

Vyskytuje se v

ochotný: ein hilfsbereiter Verkäuferochotný prodavač

so: Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

ochotně: bereitwillig Auskunft gebenochotně poskytnout informaci