Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) wenn, alsKdyž jsem se to dozvěděla...Als ich das erfuhr...Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.
  2. (po skončení děje) als
  3. hovor.(jestliže) wenn, fallsKdyž mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.
  4. i když (ačkoli) (auch) wenn

Částice

  1. (povzdech) dochKdyž on je tak milý!Er ist doch so nett!
  2. jen když (skromné uspokojení) nur wenn

Vyskytuje se v

když: skromné uspokojení nur wennjen když

malý: Als ich noch klein war.Když jsem byl ještě malý.

neznat se: Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.Když se rozčílí, tak se nezná.

ubýt: Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!

věc: Wenn es darauf ankommt...Když přijde na věc...

vtom: Er war schon am Gehen, als auf einmal jemand klingelte.Byl už na odchodu, když vtom někdo zazvonil.

vyděsit se: Sie erschrak, als er eintrat.Vyděsila se, když vešel.

zazvonit: Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

hrom: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako když hrom udeří

kocour: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.Když není kocour doma, myši mají pré.

lapat: Mit Speck fängt man Mäuse.Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

mládí: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

stěna: wie gegen eine Wand redenjako když hrách na stěnu hází

als: Als ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

einsetzen: Als wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt.Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

meinen: Wenn Sie meinen!Když myslíte!

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

wenn: Wenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

wennschon: Wennschon, dennschon.Když už, tak už.