Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) wenn, alsKdyž jsem se to dozvěděla...Als ich das erfuhr...Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.
  2. (po skončení děje) als
  3. hovor.(jestliže) wenn, fallsKdyž mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.
  4. i když (ačkoli) (auch) wenn

Částice

  1. (povzdech) dochKdyž on je tak milý!Er ist doch so nett!
  2. jen když (skromné uspokojení) nur wenn

Vyskytuje se v

malý: Když jsem byl ještě malý.Als ich noch klein war.

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

ubýt: hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!

věc: Když přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...

vtom: Byl už na odchodu, když vtom někdo zazvonil.Er war schon am Gehen, als auf einmal jemand klingelte.

vyděsit se: Vyděsila se, když vešel.Sie erschrak, als er eintrat.

zazvonit: Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.

hrách: Jako když hrách na stěnu hází.Das sind Erbsen an die Wand geworfen.

hrom: jako když hrom udeříwie ein Blitz aus heiterem Himmel

kocour: Když není kocour doma, myši mají pré.Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

lapat: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.Mit Speck fängt man Mäuse.

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

stěna: jako když hrách na stěnu házíwie gegen eine Wand reden

als: Als ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

einsetzen: Als wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt.Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

meinen: Wenn Sie meinen!Když myslíte!

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

wenn: Wenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

wennschon: Wennschon, dennschon.Když už, tak už.