Hlavní obsah

když

Vyskytuje se v

když: skromné uspokojení nur wennjen když

malý: Als ich noch klein war.Když jsem byl ještě malý.

neznat se: Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.Když se rozčílí, tak se nezná.

ubýt: Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!

věc: Wenn es darauf ankommt...Když přijde na věc...

vtom: Er war schon am Gehen, als auf einmal jemand klingelte.Byl už na odchodu, když vtom někdo zazvonil.

vyděsit se: Sie erschrak, als er eintrat.Vyděsila se, když vešel.

zazvonit: Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

hrom: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako když hrom udeří

kocour: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.Když není kocour doma, myši mají pré.

lapat: Mit Speck fängt man Mäuse.Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

mládí: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

stěna: wie gegen eine Wand redenjako když hrách na stěnu hází

als: Als ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

einsetzen: Als wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt.Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

meinen: Wenn Sie meinen!Když myslíte!

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

wenn: Wenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

wennschon: Wennschon, dennschon.Když už, tak už.