Hlavní obsah

frau

Zájmeno

  • ženaužívá se místo man, pokud se sdělení týká výlučně ženWenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. žena osoba ženského pohlaví
  2. manželka, žena, paní
  3. paní při osloveníGuten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

Vyskytuje se v

nehmen: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

anstatt: Er kommt anstatt seiner Frau.Přijde místo své ženy.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

einfallen: Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Gesellschaft: die Stellung der Frauen in der Gesellschaftpostavení žen ve společnosti

heranwachsen: Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.Dívka dospěla v ženu.

irgendein: Irgendeine Frau hat angerufen.Volala nějaká paní.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

schnüffeln: Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.Slídil ve starých dopisech své manželky.

sie: Frau Bauer, kommen Sie herein!Paní Bauerová, pojďte dál!

verpassen: Er hat seine Frau verpasst.Propásl svou ženu.

vorkommen: Die Frau kommt mir bekannt vor.Ta žena mi připadá povědomá.

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

paní: Vážená paní!Sehr geehrte Frau!

ctnostný: ctnostná ženaeine tugendhafte Frau

hezký: hezká ženaeine hübsche Frau

jenž, jež: žena, již milujidie Frau, die/welche ich liebe

mondénní: mondénní ženaeine mondäne Frau

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

odbarvený: odbarvená blondýnaFrau mit blondiertem Haar

odrodit: Moje žena odrodila doma.Meine Frau hat zu Hause entbunden.

pán: pán s paníein Herr und seine Frau

perla: perla mezi ženamieine Perle unter den Frauen

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

pořádný: mít pořádnou ženueine ordentliche Frau haben

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

převaha: převaha ženÜberzahl der Frauen

psychika: ženská psychikadie Psyche der Frau

půvabný: seznámit se s půvabnou ženoueine reizende Frau kennenlernen

pyšný: pyšná ženaeine stolze Frau

rázovitý: rázovitá ženaeine eigenartige Frau

strašit: Na hradě straší bílá paní.In der Burg spukt die Weiße Frau.

svolný: svolné ženywillige Frauen

upřednostnit: upřednostnit muže před ženouden Mann vor der Frau bevorzugen

utýrat: utýrat ženudie Frau zu Tode quälen

vzdělaný: vzdělaná ženaeine gelehrte Frau

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

zahýbat: Manželka mu pravidelně zahýbá.Seine Frau geht regelmäßig fremd.

záletný: záletná ženadie fremdgehende Frau

zbožňovat: Zbožňuje svojí ženu.Er vergöttert seine Frau.

zvýhodnit: zvýhodnit ženyFrauen begünstigen

žádat: žádat (ženu) o ruku(eine Frau) um die Hand bitten

žárlit: Žárlí na svoji manželku.Er ist auf seine Frau eifersüchtig.

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.