Hlavní obsah

žárlit

Nedokonavé sloveso

  1. (na milovanou osobu) eifersüchtig sein auf j-nŽárlí na svoji manželku.Er ist auf seine Frau eifersüchtig.
  2. (závidět) missgünstig seinŽárlí na jeho úspěchy.Er ist auf seine Erfolge neidisch.

Vyskytuje se v

žárlit: Žárlí na svoji manželku.Er ist auf seine Frau eifersüchtig.