Hlavní obsah

erregen

Vyskytuje se v

erregen: sich erregenüber j-n/etw. rozčilovat se kvůli komu/čemu

Verdacht: j-s Verdacht erregenvzbuzovat čí podezření

Argwohn: j-s Argwohn erregenvzbudit čí podezření

sexuell: sexuell erregt seinbýt sexuálně vzrušený