Hlavní obsah

Aussage

Vyskytuje se v

fixieren: j-s Aussage in einem Protokoll fixierenzanést čí výpověď do protokolu

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

Eid: unter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

výpověď: eine eidliche Aussagevýpověď pod přísahou

výrok: eine logische Aussagelog. logický výrok

pod, pode: unter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

potvrdit: j-s Aussage bestätigenpotvrdit čí výpověď

pravdivý: eine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussagepravdivá zpráva/výpověď

svědek: als Zeuge aussagenvypovídat jako svědek

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka