Hlavní obsah

Bemerkung

Vyskytuje se v

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

bescheuert: bescheuerte Bemerkungen machenmít blbé poznámky

gestatten: sich eine Bemerkung/Einwendung gestattendovolit si poznámku/námitku

machen: eine Bemerkung machenpoznamenat, udělat poznámku

voranstellen: einem Vortrag einige Bemerkungen voranstellenuvést na začátku přednášky pár poznámek

witzlos: witzlose Bemerkungen habenmít nesmyslné poznámky

faktický: eine faktische Bemerkungfaktická poznámka

glosa: die Bemerkungen in Klammernglosy v závorkách

hubatý: vorlaute Bemerkungen machenmít hubaté poznámky

ironický: ironische Bemerkungironická poznámka

jedovatý: giftige Bemerkungenjedovaté poznámky

nemístný: unangebrachte Bemerkungnemístná poznámka

nesprávný: unpassende Bemerkungnesprávná připomínka

peprný: eine beißende Bemerkung aussprechenpronést peprnou poznámku

postřeh: eine interessante Bemerkungzajímavý postřeh

poškádlit: den Freund mit einer Bemerkung neckenpoškádlit kamaráda poznámkou

případný: zutreffende Bemerkungenpřípadné poznámky

rozzlobit: die Eltern mit seiner Bemerkung verärgernrozzlobit rodiče svou poznámkou

rozzuřit se: Nach seiner Bemerkung wurde er wütend.Po jeho poznámce se rozzuřil.