Hlavní obsah

Bemerkung

Vyskytuje se v

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

bescheuert: bescheuerte Bemerkungen machenmít blbé poznámky

gestatten: sich eine Bemerkung/Einwendung gestattendovolit si poznámku/námitku

machen: eine Bemerkung machenpoznamenat, udělat poznámku

voranstellen: einem Vortrag einige Bemerkungen voranstellenuvést na začátku přednášky pár poznámek

witzlos: witzlose Bemerkungen habenmít nesmyslné poznámky

faktický: faktická poznámkaeine faktische Bemerkung

glosa: glosy v závorkáchdie Bemerkungen in Klammern

hubatý: mít hubaté poznámkyvorlaute Bemerkungen machen

ironický: ironická poznámkaironische Bemerkung

jedovatý: jedovaté poznámkygiftige Bemerkungen

nemístný: nemístná poznámkaunangebrachte Bemerkung

nesprávný: nesprávná připomínkaunpassende Bemerkung

peprný: pronést peprnou poznámkueine beißende Bemerkung aussprechen

postřeh: zajímavý postřeheine interessante Bemerkung

poškádlit: poškádlit kamaráda poznámkouden Freund mit einer Bemerkung necken

případný: případné poznámkyzutreffende Bemerkungen

rozzlobit: rozzlobit rodiče svou poznámkoudie Eltern mit seiner Bemerkung verärgern

rozzuřit se: Po jeho poznámce se rozzuřil.Nach seiner Bemerkung wurde er wütend.