Hlavní obsah

bemerken

Vyskytuje se v

finster: eine finstere Silhouette bemerkenvšimnout si podezřelé siluety

magisch: magische Zeichen bemerkenvšímat si magických znamení

okraj: etw. (nur) am Rande bemerkenpoznamenat (jen) na okraj co

trefně: treffend bemerkentrefně poznamenat

zpozorovat: seinen Fehler bemerkenzpozorovat svou chybu

bemerken: etw. am Rande bemerkenpodotknout co na okraj