Hlavní obsah

feststellen

Sloveso

  1. zjistit, určit, stanovitdie Todesursache feststellenzjistit příčinu smrtidie Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod
  2. etw. Akk an j-m/etw. zjistit, zpozorovat co na kom/čem změnu ap.
  3. (z)konstatovat fakt

Vyskytuje se v

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

momentální: die momentane Lage feststellenzjistit momentální situaci

stanovit: einen langfristigen Plan feststellenstanovit dlouhodobý plán

ustálit: ein Pendel feststellenustálit kyvadlo

zjistit: Könntest du es feststellen?Mohl bys to zjistit?

feststellen: die Todesursache feststellenzjistit příčinu smrti