Hlavní obsah

bezeichnen

Vyskytuje se v

jako: hovor. označit koho jako zlodějej-n als Dieb bezeichnen

označkovat: označkovat dítě jako problémovédas Kind als problematisch bezeichnen

značit: Tento signál značí...Dieses Signal bezeichnet...