Hlavní obsah

bezeichnen

Vyskytuje se v

jako: j-n als Dieb bezeichnenhovor. označit koho jako zloděje

označkovat: das Kind als problematisch bezeichnenoznačkovat dítě jako problémové

značit: Dieses Signal bezeichnet...Tento signál značí...