Hlavní obsah

benennen

Slovesobenannte, h. benannt

  1. pojmenovat, nazvat ulici ap.die Tochter nach ihrer Mutter benennenpojmenovat dceru po matce
  2. j-n als etw. Akk jmenovat, navrhnout koho jako co jako ručitele, kandidáta ap.

Vyskytuje se v

označit: označit viníkaden Schuldigen benennen