Hlavní obsah

ernennen

Slovesoernannte, h. ernannt

  1. j-n als etw. Akk, zu etw. jmenovat, ustanovit koho čímj-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennenjmenovat koho svým nástupcem
  2. j-n jmenovat koho nového předsedu ap.

Vyskytuje se v

Kaiser: j-n zum Kaiser ernennenjmenovat koho císařem

Richter: j-n zum Richter ernennenjmenovat koho soudcem

Stellvertreter: einen Stellvertreter ernennenjmenovat zástupce

soudce: j-n zum Richter ernennenjmenovat koho soudcem

jmenovat: j-n zum Direktor ernennenjmenovat ředitelem koho

občan: j-n zum Ehrenbürger ernennenkoho jmenovat čestným občanem

předseda: j-n zum Vorsitzenden ernennenustanovit koho předsedou

ředitel: j-n zum Direktor ernennenkoho jmenovat ředitelem

vláda: eine Regierung ernennenjmenovat vládu

ernennen: j-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennenjmenovat koho svým nástupcem