Hlavní obsah

ředitel

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Direktor(školy) der Rektorkoho jmenovat ředitelemj-n zum Direktor ernennengenerální ředitelder Generaldirektorředitel banky/školyder Bankdirektor/Rektor

Vyskytuje se v

podnikový: podnikový ředitelder Betriebsdirektor

jmenovat: jmenovat ředitelem kohoj-n zum Direktor ernennen

plazit se: plazit se před ředitelemvor dem Direktor kriechen

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

služební: Ředitel je na služební cestě.Der Direktor ist dienstlich unterwegs.

stát se: stát se ředitelemDirektor werden

vlichotit se: vlichotit se do přízně ředitelesich beim Direktor einschmeicheln

zmocnění: zmocnění udělené ředitelemeine vom Direktor erteilte Bevollmächtigung

anmelden: sich beim Direktor anmelden lassennechat se ohlásit u ředitele

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Feind: Er hat sich den Direktor zum Feinde gemacht.Znepřátelil si ředitele.

machen: j-n zum Direktor machenjmenovat ředitelem koho

stürzen: den Direktor stürzensesadit ředitele

zitieren: Die Studenten wurden zum Direktor zitiert.Studenti byli předvoláni k řediteli.