Hlavní obsah

Feind

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • nepřítel znepřátelený člověkein erbitterter Feindzarytý nepřítelEr hat sich den Direktor zum Feinde gemacht.Znepřátelil si ředitele.den Feind angreifen/besiegennapadnout/porazit nepřítele

Vyskytuje se v

üben: an seinem Feind Rache übenmstít se nepříteli, (vy)konat pomstu na nepříteli

betrachten: j-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele

erliegen: dem Feind im Kampf erliegenpodlehnout v boji nepříteli

fliehen: vor den Feinden fliehenuprchnout před nepřáteli

Gefängnis: einen Feind ins Gefängnis bringendostat nepřítele do vězení

preisgeben: j-n den Feinden preisgebenvydat koho nepřátelům

verteidigen: eine Stadt gegen den Feind verteidigenbránit město proti nepříteli

weichen: dem Feind weichenustoupit nepříteli

zerschlagen: den Feind zerschlagenrozdrtit nepřítele

nepřítel: nepřítel pokrytectvíein Feind der Heuchelei

nepřítel: zajmout nepříteleden Feind gefangen nehmen

obklíčit: Město bylo obklíčeno nepřáteli.Die Stadt war von den Feinden umzingelt.

paktovat se: paktovat se s nepřítelemmit dem Feind paktieren

udolat: udolat nepříteleden Feind überwältigen

ukrýt: ukrýt před nepřáteli svůj strachseine Angst vor den Feinden verhehlen

uprchnout: uprchnout před nepřítelemvor dem Feind fliehen

usmrtit: usmrtit nepřítele kulkouden Feind mit einer Kugel töten

zahnat: zahnat nepříteleden Feind verscheuchen

zapřisáhlý: zapřisáhlý odpůrce čehoein geschworener Feind von etw.