Hlavní obsah

Gefängnis

Das, podstatné jméno~ses, ~se

  1. vězení, věznice, žalář budovaeinen Feind ins Gefängnis bringendostat nepřítele do vězení
  2. vězení trestAuf Steuerbetrug steht Gefängnis.Za daňový podvod je vězení.

Vyskytuje se v

Bein: mit einem Bein im Gefängnis stehenbýt jednou nohou v kriminále

vězení: utéci z vězeníaus dem Gefängnis ausbrechen

odsedět: Odseděla si rok ve vězení.Sie hat ein Jahr Gefängnis abgesessen.

uvězněný: uvězněný překupník drogins Gefängnis gebrachter Dealer

uvrhnout: uvrhnout koho do vězeníj-n ins Gefängnis werfen

vězení: odsoudit koho k pětiletému vězeníj-n zu fünf Jahren Gefängnis verurteilen

živořit: živořit ve vězeníim Gefängnis vegetieren