Hlavní obsah

Bau

Vyskytuje se v

bauen: Luftschlösser bauenstavět vzdušné zámky

Mist: Mist bauenudělat kravinu chybu

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

befindlich: das im Bau befindliche Haus kaufenkoupit rozestavěný dům

umbauen: Wir bauen um.Přestavujeme.

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu

komunikace: einen neuen Verkehrsweg bauenbudovat novou komunikaci

majestátní: majestätischer Baumajestátní stavba

nádherný: prunkvolle gotische Bautennádherné gotické stavby

nerovně: die Mauer uneben bauennerovně postavit zeď

pohltit: Der Bau verschlingt Millionen.Stavba pohltí miliony.

popohánět: den Bau vorantreibenpopohánět stavbu

prodražit: Der Transport verteuerte den ganzen Bau.Doprava prodražila celou stavbu.

provizorní: provisorischer Bau/provisorische Unterkunftprovizorní stavba/ubytování

přehrada: die Staudämme (auf)bauenbudovat přehrady

rozestavěný: ein Haus im Baurozestavěný dům

rozestavět: das Haus zu bauen anfangenrozestavět dům

se, si: Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.Ten dům se staví už pět let.

srub: ein Blockhaus bauenpostavit si srub

zámek: Luftschlösser bauenstavět si vzdušné zámky