Hlavní obsah

umbauen

Sloveso

  • obestavěteinen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

Vyskytuje se v

in: Der Umbau reichte bis in den April.Přestavba trvala až do dubna.

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

přestavba: provést přestavbu čehoden Umbau etw. Gen ausführen

rekonstrukce: rekonstrukce rodinného domuder Umbau des Familienhauses

započatý: započatá přestavba domuangefangener Umbau des Hauses