Hlavní obsah

umbauen

Sloveso

  • obestavěteinen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

Vyskytuje se v

in: Der Umbau reichte bis in den April.Přestavba trvala až do dubna.

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

přestavba: den Umbau etw. Gen ausführenprovést přestavbu čeho

rekonstrukce: der Umbau des Familienhausesrekonstrukce rodinného domu

započatý: angefangener Umbau des Hauseszapočatá přestavba domu