Hlavní obsah

cela

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

vězeňský: vězeňská celadie Gefängniszelle

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

probdít: Probděla celou noc.Sie hat die ganze Nacht durchwacht.

procestovat: Procestovali celou dovolenou.Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.

prodražit: Doprava prodražila celou stavbu.Der Transport verteuerte den ganzen Bau.

propít: Propil celou noc.Er hat die ganze Nacht durchgezecht.

protancovat: Protancovala celou noc.Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.

řada: celou řadu dníeine ganze Reihe von Tagen

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

vypálit: Vojáci vypálili celou vesnici.Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.

vzbouřit: Vzbouřila proti němu celou rodinu.Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.

zahanbit: zahanbit žáka před celou třídoueinen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellen

znechutit: Průvodce nám znechutil celou dovolenou.Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.

cela: vězeňská celadie Gefängniszelle