Hlavní obsah

ředitel

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Direktor(školy) der Rektorkoho jmenovat ředitelemj-n zum Direktor ernennengenerální ředitelder Generaldirektorředitel banky/školyder Bankdirektor/Rektor

Vyskytuje se v

podnikový: podnikový ředitelder Betriebsdirektor

jmenovat: jmenovat ředitelem kohoj-n zum Direktor ernennen

plazit se: plazit se před ředitelemvor dem Direktor kriechen

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

služební: Ředitel je na služební cestě.Der Direktor ist dienstlich unterwegs.

stát se: stát se ředitelemDirektor werden

vlichotit se: vlichotit se do přízně ředitelesich beim Direktor einschmeicheln

zmocnění: zmocnění udělené ředitelemeine vom Direktor erteilte Bevollmächtigung

ředitel: generální ředitelder Generaldirektor