Hlavní obsah

stát se

Vyskytuje se v

konkurent: ein starker Konkurrent werdenstát se silným konkurentem

nedávno: Es ist neulich geschehen.hovor. Stalo se to teď nedávno.

nějaký: Es geschah vor etwa zehn Jahren.Stalo se to před nějakými deseti roky.

neštěstí: Es ist ein Unglück passiert.Stalo se neštěstí.

oběť: Er wurde Opfer von Taschendieben.Stal se obětí kapsářů.

počátkem: Es passierte zu Beginn des Frühlings.Stalo se to počátkem jara.

stát se: Direktor werdenstát se ředitelem

věřící: gläubig werdenstát se věřícím

zvláštní: Es ist nichts Seltsames passiert.Nestalo se nic zvláštního.

přítěž: für j-n zur Last werdenstát se pro koho přítěží

ústa: mit offenem Mund dastehenstát s otevřenými ústy

ledig: eine ledige Mutter werdenstát se svobodnou matkou

süchtig: von Alkohol süchtig werdenstát se závislým na alkoholu

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

irgendwas: Ist irgendwas?Stalo se něco?

was: Ist was?Stalo se něco?

stát: trvat na něčem stehen* zu etw.stát (si)