Hlavní obsah

passieren

Vyskytuje se v

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

weltbewegend: přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.Nic zvláštního se nestalo.

passieren: Oder es passiert was!Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!