Hlavní obsah

überschreiten

Vyskytuje se v

Gleis: Überschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!

průměr: co překračuje průměretw. überschreitet den Durchschnitt

překročit: překročit povolenou rychlostdie zulässige Geschwindigkeit überschreiten

hranice: překročit hranicedie Grenze überschreiten

přehoupnout se: přehoupnout se přes pět procentfünf Prozent überschreiten

přejít: tajně přejít hranicedie Grenze heimlich überschreiten

překročit: překročit potokeinen Bach überschreiten

přesáhnout: přesáhnout své pravomociseine Befugnisse überschreiten

termín: dodržet/překročit termínden Termin einhalten/überschreiten

únosný: přesáhnout únosnou míruerträgliches Maß überschreiten