Hlavní obsah

überschreiten

Vyskytuje se v

Gleis: Überschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!

průměr: etw. überschreitet den Durchschnittco překračuje průměr

překročit: die zulässige Geschwindigkeit überschreitenpřekročit povolenou rychlost

hranice: die Grenze überschreitenpřekročit hranice

přehoupnout se: fünf Prozent überschreitenpřehoupnout se přes pět procent

přejít: die Grenze heimlich überschreitentajně přejít hranice

přesáhnout: seine Befugnisse überschreitenpřesáhnout své pravomoci

termín: den Termin einhalten/überschreitendodržet/překročit termín

únosný: erträgliches Maß überschreitenpřesáhnout únosnou míru