Hlavní obsah

průměr

Vyskytuje se v

lepší: tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

odlišovat se: odlišovat se od průměrusich vom Durchschnitt unterscheiden

vyčnívat: Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.

vyniknout: vyniknout nad průměrüber den Durchschnitt hervorragen

unter: být pod průměremunter dem Durchschnitt liegen

Durchschnitt: v průměru, průměrněim Durchschnitt

průměr: průměr kouleder Kugeldurchmesser