Hlavní obsah

lepší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) besserJe lepší než ty.Er ist besser als du.získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen
  2. (vcelku dobrý) besserPohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

dobrý: dobré bydlodas Wohlleben

dobrý: mít dobrou náladugute Laune haben

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

dobrý: Dobrou chuť!Guten Appetit!, Mahlzeit!

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

odpoledne: Dobré odpoledne.Guten Nachmittag.

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

partie: být dobrá partieeine gute Partie sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

v, ve: být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung sein

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

výsledek: vykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen

zázemí: vytvořit komu dobré zázemíj-m ein gutes Umfeld schaffen

znamení: dobré znameníein gutes Vorzeichen

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dobrý: dobrý příkladein gutes Beispiel

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepšit se: Počasí se lepší.Das Wetter bessert sich.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

mrav: mít dobré mravygute Sitten haben

nač: Nač je to dobré?Wozu ist das gut?

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

navodit: navodit dobrou atmosféruStimmung machen

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

nejlepší: být nejlepší ze všechder Beste von allen sein

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

počet: Je dobrý v počtech.Er ist im Rechnen gut.

počítat: počítat s lepšími výsledkymit besseren Ergebnissen rechnen

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

popřát: popřát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

pozice: mít dobrou pozicieine gute Position haben

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přát: přát dobrou nocgute Nacht wünschen

předhonit: Předhonil nejlepšího běžce.Er überholte den besten Läufer.

přetrvat: Dobré dílo přetrvá staletí.Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.

rozpoložení: být v dobrém rozpoloženíin guter Stimmung sein

sluch: mít dobrý sluchein gutes Gehör haben

společnost: dáma z lepší společnostieine Dame aus besseren Kreisen

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

udělat: udělat dobrý dojemeinen guten Eindruck machen

urvat: urvat pro sebe to nejlepšídas Beste an sich raffen

utěšit: Utěšil jeho bolest dobrým slovem.Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

víra: udělat co v dobré vířeetw. in gutem Glauben tun

vnuknout: vnuknout komu dobrý nápadj-m eine gute Idee eingeben

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.

vyhlídka: mít vyhlídku na dobré místoAussicht auf eine gute Stelle haben

vyhoupnout se: vyhoupnout se do lepší pozicein eine bessere Stellung hinaufkommen

vyjadřovací: mít dobré vyjadřovací schopnostigutes Ausdrucksvermögen haben

výkon: dobré herecké výkonygute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungen

vyletět: Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.

vytvořit: vytvořit lepší světeine bessere Welt erschaffen

zhanobit: zhanobit dobré jméno kohoj-s guten Namen schänden

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen

změna: změna k lepšímueine Veränderung zum Besseren

známka: dostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen

zrak: mít dobrý zrakgute Augen haben

zvlášť: zvlášť dobré jídlobesonders gutes Essen

žebříček: žebříček nejlepších hráčůdie Rangliste der besten Spieler

cena: udělat komu dobrou cenuj-m einen guten Preis machen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

den: Dobrý den.Guten Tag.

dobré: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

dobrý: být v dobrých rukouin guten Händen sein

dobrý: pocházet z dobré rodinyaus einer guten Familie stammen

dobrý: být v nejlepších letechin den besten Jahren/in der Blüte seiner Jahre sein

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen