Hlavní obsah

pozice

Vyskytuje se v

vyhoupnout se: in eine bessere Stellung hinaufkommenvyhoupnout se do lepší pozice

vyklidit: Stellungen räumenvyklidit pozice

Stellung: eine kniende/hockende Stellung einnehmenzaujmout pozici v kleče/dřepu

verdrängen: j-n aus seiner Position verdrängenvyštvat koho z pozice

pozice: eine liegende/sitzende/stehende Position einnehmenzaujmout pozici vleže/vsedě/vstoje