Hlavní obsah

znamení

Vyskytuje se v

ryba: das Tierkreiszeichen Fischeastrol. znamení Ryb

stanice: die Bedarfshaltestellestanice na znamení

váha: das Sternzeichen Waageznamení Vah

zastávka: die Bedarfshaltestellezastávka na znamení

zlý: ein böses Zeichenzlé znamení

zvěrokruh: das Sternzeichenznamení zvěrokruhu

neblahý: unheilvolles Zeichenneblahé znamení

ohňový: Feuerzeichen gebendávat ohňová znamení

panna: Er wurde im Sternzeichen Jungfrau geboren.Narodil se ve znamení Panny.

tajný: ein heimliches Zeichentajné znamení

Zeichen: j-m ein Zeichen gebendát komu znamení

fehlen: Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.

magisch: magische Zeichen bemerkenvšímat si magických znamení

nehmen: etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení

Start: ein Zeichen zum Start gebendát znamení ke startu

Wink: přen. ein Wink des Himmels/Schicksalsznamení nebes/osudu

znamení: die Bedarfshaltestellezastávka na znamení